Krant publiceert instructie voor vervalsing Doemaverkiezingen

Tijdens een instructie voor de aanstaande Doemaverkiezingen hebben leden van een stembureau vlakbij Moskou de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat regeringspartij Verenigd Rusland 42- 45% van de stemmen krijgt. De oppositionele Novaja Gazeta heeft een gelekte opname van de instructie gepubliceerd.

 campagne verenigd rusland 2021Regeringspartij Verenigd Rusland op campagne. 'Wij zijn het team van Poetin. Wij zijn Verenigd Rusland.' Foto er.ru 

De bijeenkomst vond onlangs plaats in de stad Koroljov, vlak buiten Moskou. Een van de aanwezigen maakte een audio-opname en stelde deze ter hand aan de Novaja Gazeta. Onderzoek van de redactie wees uit dat de instructie hoogstwaarschijnljk werd gegeven door de adviseur van de burgemeester van Koroljov, een zekere Zjanna Prokofjeva.  

Zij maakte duidelijk dat het de bedoeling is om de stemmen op de landelijke partijlijst zo te manipuleren dat het resultaat 42-45% voor Verenigd Rusland zal zijn. (De kiezers hebben twee stemmen: een stem voor de landelijke partij en een stem voor een lokale kandidaat. Van de Doemazetels worden er 225 via de landelijke lijst bepaald, en 225 via districtsverkiezingen.)

Van de toegelaten waarnemers heeft het stembureau hopelijk weinig te vrezen, aldus Prokofjeva volgens de opname. ‘Met de communisten is alles wel in orde, wie ze ook zijn, het zijn onze mensen, Koroljovers, en niet pro-Amerikafiguren.’  Op de waarnemers van een andere toegelaten partij, Rechtvaardig Rusland, moet extra worden gelet, waarschuwde zij, want het is denkbaar dat waarnemers van de verboden ngo Golos (verkiezingsmonitor De stem) zich bij die partij als waarnemer hebben gemeld. Daarom dienen de leden van het stembureau met een beroep op de corona-pandemie ervoor te zorgen dat de waarnemers op flinke afstand blijven.

Twee lijsten

Het stembureau krijgt twee lijsten uitgereikt. De eerste is voor de kiezers. Dit is de echte lijst, waar de kiezer tekent voor ontvangst van het stembiljet en waarop de opkomst na afloop kan worden afgelezen. De tweede lijst is bestemd voor de waarnemers. Dit is een vervalste lijst, met handtekeningen die van te voren worden gezet en bedoeld om de opkomst zodanig te vervalsen dat Verenigd Rusland een resultaat van tegen de 45% behaalt.

Het is veel werk om die vervalste lijst klaar te maken, alsdus de instructrice, dus daarmee moet meteen begonnen worden zodra de lijst wordt uitgereikt. Dat zal uiterlijk tien dagen voor de verkiezingen (van 17 tot 19 september) gebeuren, beloofde zij.

Om niet te worden betrapt werd de leden van het stembureau op het hart gedrukt om de lijsten pas een flinke tijd na sluiting van het stemlokaal te verwisselen. ‘Op 19 september om 20 uur is de laatste kiezer weg en dan kunt u beginnen: iemand werkt de ongebruikte stembiljetten weg, en iemand die bij de kieslijst zit, die gaat aan de slag met de kieslijst. En dat blijven jullie doen tot het moment daar is om ze te vervangen. Jullie blijven desnoods zitten tot jullie een ons wegen!’

Statistisch bewijs van vervalsing

De Novaja Gazeta heeft de opname overhandigd aan de Centrale Kiescommissie en om een officieel onderzoek gevraagd. De krant wacht op een reactie van voorzitter Ella Pamfilova.

Bij de Russische verkiezingen en volksstemmingen van de afgelopen jaren maakte de wiskundige Sergej Sjpilkin naam met zijn statistische bewijzen van vervalsing. Op basis van de gepubliceerde uitslagen kwam hij tot de conclusie dat de opkomstcijfers grootscheeps vervalst waren. Hoe hoger de opkomst, hoe meer voorstemmers voor de nieuwe grondwet of regeringspartij Verenigd Rusland, constateerde hij.  Dit wees volgens Sjpilkin op het volproppen van stembussen met biljetten waarop ‘ja’ was aangekruist of op manipulatie van de uitslagen achteraf. Bij de volksstemming van vorig jaar over de nieuwe grondwet, die Poetin het mandaat gaf om tot 2036 president te blijven, meende Sjpilkin  dat maar liefst 22 miljoen van de 74 miljoen uitgebrachte stemmen (30%) verdacht waren.  

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.