Religie

In Rusland zijn kerk en staat formeel gescheiden. De vrijheid van godsdienst is er ook verankerd in de grondwet. De orthodoxe kerk eist niettemin een speciale positie op. Het geloof speelt namelijk een grote rol in de post-communistische samenleving, die al enige decennia op zoek is naar nieuwe collectieve zingeving. Religie en politiek horen daarom wel degelijk bij elkaar.

Alle analyses in dit dossier