Minderheden in Rusland

Tachtig procent van de bevolking van Rusland is Rus, maar het land kent tientallen minderheden, waaronder Tataren, Basjkieren, Oekraïners en Tsjetsjenen. Sommige etnische minderheden in Rusland leven in ‘eigen’, naar hen vernoemde deelrepublieken, andere meer verspreid over het land. Met het verdwijnen van de gedeelde identiteit van de homo sovieticus zijn de verschillen tussen de volkeren in Rusland groter geworden. Verschillende minderheden begonnen te strijden voor het herstel van hun cultuur, vaak in combinatie met een verlangen naar meer autonomie. De grootste problemen ontstonden voor Moskou in de Kaukasus, waar twee bloedige oorlogen de Tsjetsjenen moesten pacificeren. Die oorlogen leidden ook tot terreuraanslagen in Rusland. Tegelijk met het grotere zelfbewustzijn van etnische minderheden leefde het Russische nationalisme op, wat tot gevaarlijke conflicten zou kunnen leiden in de veelvolkerenstaat. Hoe het Kremlin omgaat met de minderheden in eigen land, blijft daarom zeer relevant.

Alle analyses in dit dossier