Wilders gaat naar Moskou. Lang was er in de Tweede Kamer consensus over de hoofdlijnen van het Ruslandbeleid van Nederland. De vermoedelijke betrokkenheid van Russische militairen bij het neerschieten van de MH17 in juli 2014 droeg daaraan bij. Anders dan zijn geestverwanten in Europa hield PVV-leider zich sinds de MH17-ramp op de vlakte. Daarin komt nu verandering. ‘Rusland staat aan onze kant’, aldus Wilders. Wat is er gebeurd?

Het net rond de verantwoordelijken voor de ramp met de MH17 sluit zich, maar het internationale onderzoeksteam JIT heeft nog onvoldoende bewijs om met concrete namen naar buiten te komen. Volgens officier van justitie Fred Westerbeke, leider van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van het Maleisische passagiersvliegtuig op 17 juli 2014, duurt het rond krijgen van het bewijs tegen concrete verdachten ‘een paar maanden tot een jaar’. Alleen als er ‘morgen getuigen opduiken die het hele verhaal vertellen en het bewijs leveren, is het een kwestie van een paar weken,’ aldus Westerbeke in een exclusief interview met de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta.

De Tsjechische overheid wil dat kinderen op school les krijgen in het maken van onderscheid tussen ‘echt’ en ‘fake’ nieuws om ze te wapenen tegen met name propaganda vanuit Rusland. Minister voor de Mensenrechten Jan Chvojka gaat hiervoor richtlijnen voor scholen opstellen, aldus de Prague Daily Monitor.

Het Franse satirische tv-programma Le petit journal van Canal+ fileerde de uitzending waarin de populaire Russische tv-presentator Dmitri Kiseljov aantoont dat de euroscepsis in Frankrijk hand over hand toeneemt en dat toenadering tot Rusland door de Fransen als enige uitweg wordt beschouwd. Propagandist Kiseljov staat op de westerse sanctielijst van Russen die geen visum meer krijgen voor het Westen.

De Russische uitzending van Rossia 24 toont beelden van boze demonstranten, opdringerige donkergekleurde types die een vrouw lastigvallen, onduidelijke zwarte mannen, een Parijs' lyceum dat wordt bestormd door een horde vluchtelingen, een gepensioneerde vrouw die zich beklaagt dat immigranten haar werk hebben ingepikt en Jean-Marie le Pen die pleit voor betere samenwerking met Rusland als enige oplossing voor de problemen.

De boodschap van de Russische propaganda, aldus Yann Barthès, presentator van Le petit journal: 'Vanwege Europa vernielen de mensen alles op straat, is er geen democratie meer, jagen migranten de bewoners angst aan, ze pikken de banen en de scholen van de Fransen in. De enige oplossing is toenadering tot Rusland.'

Le petit journal traceerde alle Fransen die in het filmpje voorkwamen. Stuk voor stuk ontkenden ze gezegd te hebben wat hen in de mond werd gelegd. De demonstratie ging niet over Europa maar over de Franse arbeidswet, het meisje dat 'lastig gevallen' werd door gekleurde jongens zei totaal niet bang geweest te zijn, de oude vrouw brieste dat ze door de Russische tv als racist werd weggezet terwijl ze haar baan helemaal niet is kwijtgeraakt aan migranten en de school staat al een paar jaar leeg. Vluchtelingen zijn in de lege gangen niet te bekennen. 'Jullie hebben geen eergevoel, heren!', zegt de gepensioneerde vrouw verontwaardigd 'Mij iets in de mond leggen wat ik niet gezegd heb.... dat mág niet!'

Rossia 24 weigerde de Franse collega's commentaar.