Kinderen van politiemensen krijgen in Rusland binnenkort voorrang op de politiescholen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit privilege lijkt een nieuwe stap in de richting van verdergaande militarisering van de maatschappij.

Regering en parlement bereiden momenteel een wet voor om de kinderen van agenten bij de politiekorpsen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de paramilitaire strijdkrachten van de nationale Rosgvardia sneller toe te laten tot de Russische politieacademies dan cursisten uit burgerlijke gezinnen.

Het wetsontwerp is opgesteld door drie parlementariërs van regeringspartij Verenigd Rusland. Eén van het trio is Vjatsjeslav Nikonov, voorzitter van de onderwijscommissie van de Doema en kleinzoon van Stalins rechterhand Molotov. Volgens de krant Izvestia steunt de regering hun voorstel. In maart zal het Russische parlement de wet behandelen. Er tekent zich in de Doema een meerderheid af. Ook de niet-regeringspartij Rechtvaardig Rusland steunt het idee. Het voordeel van het voorkeursrecht is dat de kinderen uit (para)militaire gezinnen beter zijn voorbereid op de stress en discipline die binnen de binnenlandse strijdkrachten heersen, aldus een Doemalid van deze partij tegenover Izvestia.

Volgens het wetsvoorstel gelden de privileges alleen voor kinderen wier ouders twintig jaar of meer werkzaam zijn (geweest) bij de binnenlandse strijdkrachten van politie en nationale garde. Volgens de wetgever heeft deze voorkeursbehandeling geen negatieve invloed op andere gegadigden die aan de academies van Binnenlandse Zaken of Rosgvardia willen studeren. Ook de kinderen uit de politiefamilies moeten wel eerst voor hun toelatingsexamen slagen.

Volgens de drie parlementariërs is hun wet geen precedent, omdat kinderen van militairen uit de Russische krijgsmacht over vergelijkbare privileges beschikken. Een communistisch Doemalid voorzag desondanks dat ook andere beroepsgroepen, zoals artsen, op grond van deze wet aanspraak zouden kunnen gaan maken op dynastieke rechten.

De politicoloog Konstantin Kalatsjov van het adviesbureau Politieke Experts Groep voorziet meer problemen en denkt dat de wet binnen de samenleving op kritiek zal stuiten. De privileges zijn volgens hem ook niet nodig. Kinderen van (para)militairen hebben nu al betere contacten om zich een weg naar de politiescholen te banen. Extra privileges zijn daarom overbodig, aldus Kalatsjov.

Actueel