Van de hoop op een harmonieuze samenwerking tussen Rusland en het Westen is weinig meer over. De euforie over het einde van de Koude Oorlog, een kwart eeuw geleden, heeft plaatsgemaakt voor teleurstelling en desinteresse.

De aandacht voor Rusland verslapte. Daardoor werd de Europese Unie totaal verrast, toen het Associatieverdrag met Oekraïne voor de Russische president Vladimir Poetin onacceptabel bleek. Het pro-Europese protest in Kiev leidde tot de vlucht van president Janoekovitsj. Daarop annexeerde Rusland de Krim en steunde een oorlog in de Donbas.

Europa en Rusland hebben diametraal tegenovergestelde versies van oorzaak en gevolg van het conflict om Oekraïne. De botsende interpretaties leiden tot verwarring en groeiend wantrouwen. Dat geldt niet alleen voor het conflict om Oekraïne, maar heeft ook betrekking op Ruslands onverwachte deelname aan de oorlog in Syrië en andere internationale kwesties.

Alle reden om het denken, analyseren en debatteren over de verhouding tussen Oost en West een impuls te geven.

RaamopRusland verzamelt alle relevante informatie die voor begrip van de nieuwe verhoudingen nodig is. Het wil het debat nieuw leven inblazen en ruimte bieden voor analyses en achtergrondverhalen. Naast het Nederlandse en Europese geluid zullen daarin ook vele Russische en Oekraïense stemmen te horen zijn. Het platform bundelt de expertise over Rusland bij Nederlandse universiteiten en instituten en maakt die toegankelijk voor beleidsmakers, politici, journalisten, zakenlui en het geïnteresseerde publiek.

RaamopRusland wil feiten van fictie onderscheiden en de dialoog bevorderen.

Talen

Deze website is een Nederlandse website, maar publiceert ook artikelen van niet-Nederlandse auteurs. Artikelen die in het Engels zijn geschreven worden niet vertaald, maar in het Engels gepubliceerd. Alle Engelse artikelen bij elkaar zijn te vinden onder de knop EN in het menu.
Artikelen die in het Russisch zijn geschreven, worden in het Nederlands vertaald. De oorspronkelijke Russische teksten kunnen met de knop PYC in het menu worden opgeroepen.

Statutaire doelstelling

De Stichting Raam op Rusland heeft tot doel om de kennis en het inzicht in de maatschappij, de cultuur en de geschiedenis van Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken te verdiepen en te verbreden. Een goede informatievoorziening en meningsvorming over deze regio zijn gelet op de (geo)politieke betekenis van die regio, mede van belang voor de democratische rechtsorde in Nederland.

De volledige tekst van de statuten van de stichting hier ter inzage . 

RaamopRusland is een initiatief van Hella Rottenberg, Hubert Smeets en Laura Starink, alle drie eind jaren tachtig / begin jaren negentig van de vorige eeuw correspondent in de Sovjet-Unie en Rusland. Het idee kreeg eind 2015 vorm. Begin 2016 hebben de drie initiatiefnemers het platform, samen met de bestuursleden en vrijwilligers, in concreto opgezet.

Activiteiten in 2016

RaamopRusland is vanaf 21 april 2016 in de lucht. De website wordt sindsdien meerdere malen per week geactualiseerd met nieuws, analyses en discussiebijdragen.  Dit werk wordt gedaan door een redactie, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, het bestuur en talrijke incidentele medewerkers.
Het onderzoeksbestand, dat we willen ontsluiten om de kennis van ons publiek over de Russische cultuur en maatschappij te kunnen vergroten, groeit zo bijna dagelijks.
Het afgelopen jaar hebben we tevens onze toekomstplannen verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een voorlopige activiteitenkalender voor het jaar 2017.

Kalender voor 2017

Website

In 2017 ontwikkelen we de website verder.
• Alle bestaande en nieuwe dossiers over Rusland en de Russische Wereld blijven gratis toegankelijk.
• We openen een speciaal dossier Revolutiejaar 1917. Daarin besteden we aandacht aan de omwenteling van een eeuw geleden en de wijze waarop die nu wordt herdacht.
• We richten op de site een plek in, waar academische scripties aan een breder publiek worden gepresenteerd.

Geschiedschrijving

Een kwart eeuw na de val van de Sovjet-Unie stagneert de ‘verwerking van het verleden’ in Rusland. De geschiedschrijving raakt weer gepolitiseerd. De ruimte voor andere interpretaties neemt af.
• We willen daarom een platform creëren waar historici in Nederland en Rusland hun visie op de meest wezenlijke historische kwesties kunnen verduidelijken en beargumenteren.
• We proberen bij dit uitwisselingsproject een breed scala aan Russische historici te betrekken.
• De onderzoeksresultaten zullen we op onze website publiceren.

Publieksbijeenkomsten

Naast onze website gebrukken we ook andere kanalen om kennis over Rusland en de Russische Wereld te verspreiden.
• In 2017 organiseren we, eventueel samen met andere instellingen, enkele seminars.
• We zijn beschikbaar voor bijdragen aan serieuze informatieve programma’s op radio en televisie.

Doelgroepen

We richten ons in eerste instantie op de volgende belangstellenden.
• Bachelor- en masterstudenten geschiedenis, slavistiek, internationale betrekkingen en vergelijkbare vakgroepen.
• Scholieren in de hogere klassen van het middelbaar onderwijs.
• Leraren (cultuur)geschiedenis en maatschappijleer aan het middelbaar onderwijs.
• Docenten in het wetenschappelijk onderwijs.
• Journalisten van gedrukte, digitale en audiovisuele media alsmede voorlichters.
• Bestuurders van gemeenten en provincies, die banden hebben met Rusland.
• Leden van politieke partijen, jongerenorganisaties, wetenschappelijke bureaus en scholingsinstituten.
• Non-gouvernementele organisaties uit Nederland, Rusland en zijn buurlanden.
• Geïnteresseerde burgers in Nederland.

Contactgegevens

Email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bankrekening: NL73 TRIO 0391081675
Kamer van Koophandel: 65016173
RSNI: 8559.47.226

Bestuur Stichting Raam op Rusland

Lo Casteleijn (voorzitter)
Menno Hurenkamp (secretaris/penningmeester)
Bob Deen (lid)
Lily Sprangers (lid)

Raad van Advies

Nanci Adler (directeur Holocaust- en Genocidestudies bij het NIOD)
Max Bader (docent aan de Universiteit Leiden)
Dick Berlijn (voormalig Commandant der Strijdkrachten)
Harry van den Bergh (voormalig lid der Tweede Kamer)
Nienke de Deugd (docent aan de Rijksuniversiteit Groningen)
Lucia van Geuns (energiespecialist bij TNO)
Jessica Gorter (elfstandig documentairemaker en cineast)
Victor Halberstadt (emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden)
Adriaan Jacobovits de Szeged (voormalig diplomaat voor Nederland)
Michail Kemper (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam)
Ben Knapen (ex-journalist, oud-uitgever, lid der Eerste Kamer voor het CDA)
Marcel Kurpershoek (voormalig diplomaat voor Nederland)
Geert Mak (schrijver)
Jacques Schraven (commissaris Tata Steel en ex-voorzitter VNO-NCW)
Lien Verpoest (docent aan de Katholieke Universiteit Leuven)

Redactie

Hella Rottenberg
Hubert Smeets
Laura Starink

Ontwerp en bouw website

Vincent van den Ende (Sites4Ondernemers)
Moon Tummers (la rotonde du monde)

Illustraties debatten

Nanette Hoogslag (hoogslag.nl)

Financiën

RaamopRusland is mede mogelijk gemaakt door een startsubsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Wilhelmina E. Jansen Fonds heeft bovendien financiële steun geboden voor het speciale geschiedenisproject.
Het departement heeft de rapportage en verantwoording over de eerste zes maanden goedgekeurd. De voorlopige resultatenrekening en de balans per ultimo december 2016 is hier ter inzage beschikbaar.

Beloningsbeleid

RaamopRusland bestaat dankzij vakbekwame en ervaren experts, die hun werk primair op vrijwillige basis doen. Dagelijkse werkzaamheden of onkosten, noodzakelijk voor de inhoudelijke en organisatorische continuìteit van het platform, kunnen in bescheiden mate worden betaald. RaamopRusland volgt daarom het volgende beloningsbeleid.
• Bestuursleden van de stichting RaamopRusland ontvangen geen vacatiegeld of andere beloning. Reiskosten en andere daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
• Medewerkers van de stichting en de website kunnen voor maximaal 16 uur per week als zzp’er worden betaald.
• Auteurs kunnen voor hun bijdragen een honorarium krijgen.